activiteiten - VVW Westhoek

Ga naar de inhoud
VVW-Westhoek
We mogen terug op onze boot en gaan varen.

Het overnachten op de boot voor leden / booteigenaars welke onder hetzelfde dak wonen is toegestaan. Het ontvangen van bezoekers is toegestaan binnen de beperkingen opgelegd door het crisiscomité en is qua aantal beperkt tot personen welke tot dezelfde geselecteerde ‘bubbel’ behoren. Bezoeken van ‘derden’ welke niet onder de bepalingen van de ‘bubbel’ vallen zijn NIET toegestaan.
Mogen we aan ieder van jullie vragen om de andere veiligheidsmaatregelen te blijven hanteren.

Vooral het respecteren van de afstand is zeer belangrijk.

De waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen besliste om het dragen van een mondmasker verplicht te maken over de volledige kustlijn.
 
Hou hier rekening mee en draag je mondmasker op de zeedijk en de strandingangen.
 
 
Ook in onze haven willen we zorg dragen voor onszelf en de anderen: mogen wij vragen om ook op de pontons een mondmasker te dragen.
 
Het havenkantoor is terug open. Vanaf 1 juni tot eind augustus: - elke dag open van  8 u 00 – 11 u 20 en van 16 u 00 – 19 u 00, - gesloten op zon- en feestdagen. Onze havenmeester neemt de nodige veiligheidsmaatregelen.
De toiletten, douches en wassalon zijn open mits de nodige restricties.

Het Bestuursorgaan van VVW Westhoek vaardigde een Bijzonder Intern Reglement Veiligheidsmaatregelen Covid 19 uit om de opstart te regelen.
 
In bijlage vind je het protocol voor de pleziervaart ; klik op onderstaande link voor de volledige teksten op de website van de FOD Mobiliteit:
PLEZIERVAART EN WATERSPORT
Naar aanleiding van het besluit van 3 juni 2020 van de Nationale Veiligheidsraad en in het licht van het ministerieel besluit van 5 juni 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2020 tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van Coronavirus COVID-19 te beperken, zijn de volgende maatregelen van kracht vanaf 1 juli 2020:

Pleziervaart en watersport zijn toegelaten op de Vlaamse bevaarbare waterwegen, behalve:
 • Grote massa-evenementen en activiteiten in georganiseerd verband met meer dan 50 personen
Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:
 1. individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum 15 andere personen (uitgebreide bubbel).
 2. activiteiten in georganiseerd verband met een maximaal 50 personen (ook aan boord van een pleziervaartuig) in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter en waarbij de regels van sociale afstand blijven gelden;
 3. sportieve activiteiten (vanaf 200 deelnemende sporters is een toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid nodig) waarbij de regels van sociale afstand blijven gelden;
 4. er dient rekening gehouden te worden met beschikbare richtlijnen door de overkoepelende organisaties hieromtrent opgesteld; de regels van sociale afstand gelden niet voor de gevallen onder (1) en voor personen jonger dan 12 jaar onderling;
 5. De nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal.
 6. Op het water dient voldoende afstand te worden gehouden met andere watersporters (behalve situatie (1) en voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling).
 7. in geval van vaartochten met schipper, dient men zich te houden aan de richtlijnen om gebruikers en personeel te beschermen.
 8. een publiek van 200 personen (400 personen als deze buiten worden georganiseerd) mag evenementen en wedstrijden bijwonen (vanaf 1 augustus respectievelijk 400 en 800 personen), met naleving van de sociale afstandsmaatregelen; wanneer een evenement of wedstrijd wordt georganiseerd met een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg dan is tevens een toelating nodig van de bevoegde gemeentelijke overheid.
Buitenland
 1. het is toegelaten om te reizen naar alle landen van de Europese Unie, van de Schengenzone en naar het Verenigd Koninkrijk, en om vanuit deze landen naar België te reizen; elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent;
 2. het is eveneens toegelaten te reizen naar de landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de FOD Buitenlandse Zaken en om te reizen naar België vanuit deze landen;
 3. raadpleeg de reisadviezen per land om de situatie in het land van uw bestemming te kennen – meer informatie vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

VVW-Westhoek
klik op de activiteit voor meer info
cursus electriciteit

uitgesteld


om 14 u. in Ons Kombuis

datum later te bepalen

diner opening vaarseizoen,

rommelmarkt - vlaamse kermis,

busuitstap naar Antwerpen

& toervaart naar Leuven

------------------------------------

afgelast omwille van corona


bloemschikken


ma. 12 okt, 9 nov & 14 dec.

van 14 tot 17 u. in Ons Kombuis

Maandag 12 oktober
Maandag 9 november
Maandag 14 december

cursus kleien


zaterdag ...

van 10 to 12 u. in Ons Kombuis

zaterdag 7 maart '20
zaterdag 14 maart
...
rest verschoven naar latere datum

clubvaartocht naar Fintele

afgelast omwille van corona
cursus knopen & splitsen

uitgesteld

verschoven naar latere datum

Gratis -
wel inschrijven via vvw-westhoek@telenet.be

varen voor het goede doel & BBQ

afgelast omwille van corona
kersthappening

zaterdag 12 december

zaterdag 12 december

14 u. in Ons Kombuis

cursus AED & reanimatie

zaterdag 7 november

zaterdag 7 november

Gratis -
wel inschrijven via vvw-westhoek@telenet.be

Sint Maarten vaartocht

dinsdag 10 november

dinsdag 10 november


inschrijven via
paul.denayer@vvw-toervaren.be

diner sluiting vaarseizoen

?? zaterdag 17 oktober ??

zaterdag 17 oktober


inschrijven via De Ark, havenmeester of vvw-westhoek@telenet.be


VVW-Westhoek
 
 Terug naar de inhoud