activiteiten - VVW Westhoek

Ga naar de inhoud
VVW-Westhoek
Veiligheidsmaatregelen in de haven.

Het overnachten op de boot voor leden / booteigenaars welke onder hetzelfde dak wonen is toegestaan. Het ontvangen van bezoekers is toegestaan binnen de beperkingen opgelegd door het crisiscomité en is qua aantal beperkt tot personen welke tot dezelfde geselecteerde ‘bubbel’ behoren. Bezoeken van ‘derden’ welke niet onder de bepalingen van de ‘bubbel’ vallen zijn NIET toegestaan.
Mogen we aan ieder van jullie vragen om de andere veiligheidsmaatregelen te blijven hanteren.

Vooral het respecteren van de afstand is zeer belangrijk.


Ook in onze haven willen we zorg dragen voor onszelf en de anderen: mogen wij vragen om ook op de pontons een mondmasker te dragen.

Het Bestuursorgaan van VVW Westhoek vaardigde een aangepast Bijzonder Intern Reglement Veiligheidsmaatregelen Covid 19 uit.
 
In bijlage vind je het protocol voor de pleziervaart ; klik op onderstaande link voor de volledige teksten op de website van de FOD Mobiliteit:
PLEZIERVAART EN WATERSPORT
Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, worden door de verschillende overheden maatregelen genomen. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen.

Pleziervaart en watersport zijn onder bepaalde voorwaarden en mits bepaalde beperkingen toegelaten in België. In “Toelichtingsnota betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingsporten en watersporten toegelaten zijn” kan je de algemene federale regels omtrent social distancing, buitenlandse reizen, wedstrijden en activiteiten, samenscholingen, contact tracing, nachtklok ed. terugvinden. Deze regels zijn geldig voor heel België, dus ook op en langs de Vlaamse waterwegen.

Naast de federale maatregelen moet je je op de Vlaamse waterwegen ook houden aan de maatregelen die bijkomend door de Vlaamse regering en lokale overheden zouden kunnen worden afgekondigd. Deze kunnen federale maatregelen verder verstrengen naargelang de noodzaak en de actuele situatie van de verspreiding van het coronavirus in Vlaanderen. Een overzicht van de Vlaamse maatregelen kan je hier vinden.

VVW-Westhoek
klik op de activiteit voor meer info
Wat zal 2021 ons brengen ??
VVW-Westhoek
klik op de activiteit voor meer info
bloemschikken


van 14 tot 17 u. in Ons Kombuis


Maandag 9 november
Maandag 14 december

cursus kleien


zaterdag ...

van 10 to 12 u. in Ons Kombuis

zaterdag 7 maart '20
zaterdag 14 maart
...
rest verschoven naar latere datum

cursus electriciteit

uitgesteld


om 14 u. in Ons Kombuis

datum later te bepalen

cursus knopen & splitsen

uitgesteld

verschoven naar latere datum

Gratis -
wel inschrijven via vvw-westhoek@telenet.be

varen voor het goede doel & BBQ

afgelast omwille van corona
clubvaartocht naar Fintele

afgelast omwille van corona
cursus AED & reanimatie

afgelast omwille van corona
Sint Maarten vaartocht

afgelast omwille van corona
kersthappening

afgelast omwille van corona
diner opening vaarseizoen,

rommelmarkt - vlaamse kermis,

busuitstap naar Antwerpen

& toervaart naar Leuven

------------------------------------

afgelast omwille van corona


diner sluiting vaarseizoen

afgelast omwille van corona
VVW-Westhoek
 
 Terug naar de inhoud