berichten - VVW Westhoek

Ga naar de inhoud
 
 
Varia  
Medisch attest:
+ 69 jarige schippers dienen in het bezit te zijn van een medisch attest voor de verzekering van de VVW. Dit formulier kan u afhalen in het havenkantoor of hier downloaden.

Landvasten:
Na elk stormpje moeten onze medewerkers noodtouwen aanbrengen aan boten die hun landvasten verwaarlozen. Hou er a.u.b. rekening mee dat het aan het zeetje flink kan waaien en dat versleten touwen door het schavielen snel doorknappen. Bescherm uw kostbaar bezit tegen verder onheil en vervang uw oude touwen tijdig.

Parkeerplaatsen mindervaliden:
Graag respect voor de mensen die recht hebben op het gebruik van deze plaatsen. Bij onterecht gebruik zullen we een proces verbaal laten opstellen door de politie.

Auto’s wassen op de parking:
Het is verboden auto’s te wassen met drinkwater op onze parking.

Hondentoilet:
Hou het voor iedereen prettig en maak gebruik van deze voorziening.

Gele kaarten:
Wanneer u de haven met uw boot voor langere tijd verlaat moet u bij de havenmeester een geel kaartje invullen. Langdurige afwezigheid in juli en of augustus geeft recht op kortingen tot  8% op uw liggeld.

Fietsenstalling:
Wanneer u uw fiets plaatst, zowel in de overdekte (plaats jaarlijks te betalen) als niet overdekte fietsenstalling (gratis), moeten uw fietsen gelabeld worden. U kan gratis een labeltje bekomen bij de havenmeester. Niet gelabelde fietsen worden buiten de omheining geplaatst vanaf 15 april 2017.

Pontons en catway's:
Help mee de pontons proper te houden.
  1. Voeder geen “lieve” eendjes , en niet zo lieve meeuwen (dat is trouwens verboden aan de kust).
  2. Werp geen etensresten in het water, dit lokt de vogels.
  3. En als er toch een meeuw met diarree zijn lading op uw catway of ponton heeft verloren, kuis dit dan op. Als iedereen “voor zijn deur de stoep  (catway/ponton) proper houdt is de hele straat (ponton) proper.”
Toch altijd blijven oppassen op de pontons, ze kunnen glad zijn, en de catway’s durven al eens te wiebelen…

Toervaart:
Toervaarders vinden hier:

!! Wegens de vervanging van de sluisdeuren van de DAMPOORTSLUIS te BRUGGE is er GEEN DOORVAART MOGELIJK en dit van:
Vrijdag 9 t/m vrijdag 16 augustus 2019 en van Vrijdag 13 t/m vrijdag 20 september 2019.    Telkens beginnend en eindigend om 22.00h.

BotenBijstand Vlaanderen:
Bijstand in heel België voor VVW-leden bij technisch defect aan de motor en directe mechanische en elektrische randsystemen van de motor.
25 € per kalenderjaar.   verdere info hier
 
 

BBQ: Toegang via het terras van De Ark. GRATIS.
Met uw eigen middelen vrij te gebruiken mits betaling van een waarborg. Afspreken en sleutel afhalen bij de havenmeester.
U kan ook, geheel vrijblijvend, het nodige bestellen bij Johan in De Ark. In beide gevallen mogen de leden het terras gebruiken om te eten.

PETANQUE: Toegang via het terras van De Ark. GRATIS.
Geen ballen? Geen probleem, mits een waarborg, kan je ballen afhalen bij de havenmeester.

SPEELTUIN: Toegang via het terras van De Ark. GRATIS.
Johan en Ending zorgden voor enkele nieuwe leuke speeltuigen!!
Vrij te gebruiken door de kinderen en kleinkinderen van de leden. Let op: ouders zijn ALTIJD verantwoordelijk voor hun kinderen!! Gelieve dan ook altijd toezicht te houden.
 
 
CWRM: 600.000 beeldjes - 600.000 namen.

De voorbije 4 jaren hebben veel van onze leden een beeldje gemaakt en zo deelgenomen aan dit project.
Op 11 november 2018 stopt dit project en vanaf 15 november t/m 20 december kan u, indien gewenst, van 8.30 tot 16.00h, een beeldje als herinnering komen afhalen op het adres Palingbeekstraat 10 Ieper.
Gelieve uw certificaat/paspoort van CWRM mee te brengen.
Indien u niet zelf kan gaan stuur dan een mailtje naar vvw-westhoek@telenet.be en wij zorgen ervoor dat u uw beeldje later kan komen ophalen in onze haven.
 
 
Curieuzeneuzen
En dan nu even diep inademen:
Wij namen, samen met 19 999 anderen, deel aan dit meetproject in Vlaanderen.
De NO²-concentratie in de buurt van Ons Kombuis bedroeg 21.6 microgram per kubieke meter op jaarbasis.
Dit valt onder de categorie: vrij goed.
De gemiddelde waarde voor heel Vlaanderen bedroeg 22.8. De hoogst gemeten waarde was: 75.3 en de laagste 10.9.
Daar we het meetpunt niet hoog genoeg konden plaatsen (normaal op de 1ste verdieping van een woning) en door het feit dat alle (diesel) vrachtwagens, die in de haven komen, op die plaats komen draaien, hebben we op de “slechtste” plaats een meting gedaan.
We kunnen er dan ook vanuit gaan dat de rest van de haven in de categorie 20 mu/m³ valt. Dit is dan de categorie: goed.
En dan nu weer uitademen.
 
 
Belangrijk bericht van onze toervaartverantwoordelijke Eric Dewilde
Zoals aangekondigd door staatssecretaris De Backer op de “Belgian Boatshow 2018”,  wordt de wetgeving op de pleziervaart gemoderniseerd. De meeste wijzigingen treden in voege op 1/01/2019. Het hoofdstuk over de verplichte uitrusting treedt echter in werking op 1 juli 2018. De meeste “Parijsvaarders” zullen dan reeds thuis zijn, en ik verwacht ook geen strenge controles bij het binnenvaren van België, maar het is goed om nu reeds nota te nemen van de nieuwe voorschriften.  Je zult er bij de terugkeer in België toch rekening mee moeten houden.
 
UITRUSTING
In bijlage zit het voorstel van de werkgroep uitrusting. Deze wetgeving dient nog door de Ministerraad en het parlement bekrachtigd te worden, vooraleer er sprake is van goedgekeurde wetgeving (verwachte datum van in werking treden = 1/07/2018).

VERKEERSREGLEMENTEN
Iets wat regelmatig vergeten wordt is dat alle plezierboten de  verkeersreglementen voor het betreffend vaargebied aan boord moeten hebben. Dit geldt trouwens ook in Frankrijk.
Die verkeersreglementen kan je kopen in boekvorm. Ze kosten veel geld en zijn vrij omvangrijk. En in de praktijk raadpleeg je ze toch nooit !
Er wordt wel toegelaten om ze in digitale vorm aan boord te hebben. Voor wie ze nog niet heeft: zie bijlage. Zet ze op je PC of tablet, en je bent meteen in orde.
  
  
 
 
DOPJESACTIE
t.v.v. het Belgisch Centrum voor Geleidehonden
 
Wij blijven deze actie steunen.
U kan uw dopjes deponeren in het korfje dat aan de PMD container hangt. Wij zorgen voor de aflevering.

 
 
BADGE

Om de onderlinge contacten tussen de leden te bevorderen zijn we bezig om ieder lid éénmalig een persoonlijke badge te bezorgen.
Het is de bedoeling dat iedereen die badge draagt tijdens clubevenementen.

Het is de bedoeling dat u deze badge dus bijhoudt en hergebruikt bij een volgende gelegenheid.
Dus: clubevenement=badge.
 
 
  LIDKAARTEN

Enkele weken na betaling van uw factuur voor 2018 kan u uw lidkaart komen afhalen in het havenkantoor.
Deze kaart en een VVW wimpel hebt u nodig om te kunnen genieten van de voordelen van het Ankerproject en toegangskortingen bij verschillende evenementen.

 
 
Kanaal Plassendale - Nieuwpoort: De beweegbare bruggen en sluizen worden bediend volgens standaard bedieningsregeling A (maandag tot zondag van 00:00 tot 24:00) vanuit de bedieningscentrale te Plassendale.

Tussen 07.00u en 20:00u wordt dagelijks in blok gevaren tussen de Kleine Plassendalebrug en de Rattevallebrug:
         Vertrek aan de Rattevallebrug   richting Plassendale 07:0009:0011:0013:0015:0017:0019:00
         Vertrek aan de Kleine Plassendalebrug   richting Nieuwpoort08:0010:0012:0014:0016:0018:0020:00
Voor 06:00u en na 20:00u wordt dagelijks bediend op afroep. Korte wachttijden zijn mogelijk.    Contact: 059/26 60 62 of via VHF 20
 
 
  VAREN naar DIKSMUIDE

Van 1 november 2017 tot 1 april 2018 en van 1 november 2018 tot 1 april 2019 mag u GRATIS (excl. elec) 2 nachten per bezoek afmeren in Diksmuide.
De andere maanden, voor een kort bezoek (vóór 16.00 u de haven verlaten) mag je GRATIS aanmeren mits afspraak met de havenmeester
van Diksmuide    0495 79 54 45
 
 
De vier hydraulische scheepsliften op het Oude Centrumkanaal: operationeel voor de pleziervaart in 2018.

van 1 april tot 31 oktober 2018   ma tot vrij            van 09:00 u. tot 12:00 u.  en van 12:30 u. tot 17:30 u.
                                               za en feestdagen   van 09:00 u. tot 12:00 u.  en van 12:30 u. tot 18:30 u.

van 1 november tot 31 maart     ma tot vrij            van 08:00 u. tot 12:00 u.  en van 12:30 u. tot 16:00 u.
                                               za en feestdagen   van 09:00 u. tot 12:00 u.  en van 12:30 u. tot 17:00 u. (op aanvraag 15 dagen op voorhand)
 
 
Waterwegenvignet:

U kan een vignet aanschaffen op de Sint Jorissluis.
 
 
Vlaggenbrief / immatriculatie:

Vanaf heden staat het nieuwe e-loket voor de aanvraag van de vlaggenbrief en de immatriculatie online.
Het is de bedoeling om alle aanvragen via het e-loket te verwerken. Papieren dossiers worden dus niet meer aanvaard.

Je vindt het e-loket op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer:  www.mobilit.belgium.be

 
 

Zeepokken op de schroeven
onze toervaartafgevaardigde Eric Dewilde schreef een artikel dat zeer nuttig kan zijn voor u en uw boot!

 
 
REGISTRATIEKAART PLEZIERVAARTUIGEN - hulp bij inbraak of diefstal

Bij diefstal van vaartuigen of onderdelen worden wij meestal geconfronteerd met onvolledige gegevens van het vaartuig(merk,type,nummer,bijzondere kenmerken,.....)
Deze gegevens zijn van zeer groot belang voor de signalering van de gestolen goederen.  Uit ervaring stellen wij vast dat een volledige en correcte seining, de kans op onderschepping van de gestolen goederen aan een grenspost aanzienlijk vergroot.
Bij aantreffen van de gestolen goederen is een correcte aangifte eveneens van belang voor identificatie van de rechtmatige eigenaar.
De registratiekaart is een uitstekend hulpmiddel om al de gegevens van uw vaartuig te inventariseren.  Elke verandering aan uw vaartuig (nieuwe motor, nieuw toebehoren,..) vergt dan ook een wijziging van de desbetreffende gegevens op uw kaart.
Met deze kaart beschikt u steeds over de recentste gegevens van uw vaartuig.  Het staat u vrij om ook een kopie van de geactualiseerde versie over te maken aan het Vast Invalspunt voor de Pleziervaart (VIPP) spnnvipp@skynet.be.
Indien u voor een diefstal van uw vaartuig of onderdelen aangifte doet bij de Lokale Politie, verwittig dan steeds het VIPP (spnnvipp@skynet.be), met vermelding van het nummer van het proces-verbaal van uw aangifte.  De scheepvaartpolitie zal dan instaan voor de bijkomende verwittiging van de grensposten.

De registratiekaart is niet alleen bestemd voor de BIN-leden en wordt bij voorkeur ter beschikking gesteld van alle leden van de club.

Met vriendelijke groeten.
Peter De Clerck
 
                   00 32 477 93 11 03
_____________________________________

Commissaris van politie
Sectiechef Scheepvaartpolitie KUST Oostende / Nieuwpoort
Natiënkaai 5
8400 Oostende
_____________________________________

 
 
Terug naar de inhoud