berichten - VVW Westhoek

Ga naar de inhoud
 
 
 
 
Sorteren afval:

Wij vragen respect voor de mensen die uw afval verder moeten verwerken.

Sorteer uw afval!!!

Géén ijzer in de papierbak, géén papier of karton in de PMD enz…
Dat is toch niet moeilijk!!!
Afvalverwerking is voor de club een dure zaak en wordt nog duurder als u niet sorteert.
Denk ook aan het milieu.
Wij aanvaarden enkel afval AFKOMSTG VAN UW BOOT!!
Laatste verwittiging!!!
Wij hebben een extra camera geplaatst. Bij een overtreding krijgt u geen toegang meer tot het afvalpark en sturen wij u de extra rekening van de ophaalfirma.
Weet u niet juist hoe u moet sorteren? Vraag dan raad aan de havenmeester
 
Met dank voor uw medewerking.
 
 
Botenbijstand Vlaanderen

Pech met je boot? Botenbijstand Vlaanderen helpt je uit de nood.

Hoe vaak komt het niet voor, je maakt plannen voor een mooie boottrip, maar je moet vroegtijdig stoppen door pech. Hier komt nu een eind aan.
Sinds 2018 helpt Botenbijstand Vlaanderen pleziervaarders die in panne staan met hun boot.
Dit is GRATIS in 2019 indien u lid van VVW of WSV bent. Tot het einde van het kalenderjaar, waarin u aansluit, geniet u van een dekking in België. Zo kunt u 24h/7, 365 dagen per jaar rekenen op onze dienstverlening.

Meer informatie vindt U op de botenbijstand product fiche.
 
 

BBQ: Toegang via het terras van De Ark. GRATIS.
Met uw eigen middelen vrij te gebruiken mits betaling van een waarborg. Afspreken en sleutel afhalen bij de havenmeester.
U kan ook, geheel vrijblijvend, het nodige bestellen bij Johan in De Ark. In beide gevallen mogen de leden het terras gebruiken om te eten.

PETANQUE: Toegang via het terras van De Ark. GRATIS.
Geen ballen? Geen probleem, mits een waarborg, kan je ballen afhalen bij de havenmeester.

SPEELTUIN: Toegang via het terras van De Ark. GRATIS.
Johan en Ending zorgden voor enkele nieuwe leuke speeltuigen!!
Vrij te gebruiken door de kinderen en kleinkinderen van de leden. Let op: ouders zijn ALTIJD verantwoordelijk voor hun kinderen!! Gelieve dan ook altijd toezicht te houden.
 
 
in de pers:
Natuurpunt en jachtclub slaan de handen in elkaar
Boomgaard, struikvegetatie en nestkasten op het clubdomein

 
 
Curieuzeneuzen
En dan nu even diep inademen:
Wij namen, samen met 19 999 anderen, deel aan dit meetproject in Vlaanderen.
De NO²-concentratie in de buurt van Ons Kombuis bedroeg 21.6 microgram per kubieke meter op jaarbasis.
Dit valt onder de categorie: vrij goed.
De gemiddelde waarde voor heel Vlaanderen bedroeg 22.8. De hoogst gemeten waarde was: 75.3 en de laagste 10.9.
Daar we het meetpunt niet hoog genoeg konden plaatsen (normaal op de 1ste verdieping van een woning) en door het feit dat alle (diesel) vrachtwagens, die in de haven komen, op die plaats komen draaien, hebben we op de “slechtste” plaats een meting gedaan.
We kunnen er dan ook vanuit gaan dat de rest van de haven in de categorie 20 mu/m³ valt. Dit is dan de categorie: goed.
En dan nu weer uitademen.
 
 
Zoals aangekondigd door staatssecretaris De Backer op de “Belgian Boatshow 2018”,  wordt de wetgeving op de pleziervaart gemoderniseerd.

UITRUSTING
In bijlage zit het voorstel van de werkgroep uitrusting. Deze wetgeving dient nog door de Ministerraad en het parlement bekrachtigd te worden, vooraleer er sprake is van goedgekeurde wetgeving (
De nieuwe lijst zal pas verplicht zijn vanaf 16 mei 2020.).

VERKEERSREGLEMENTEN
Iets wat regelmatig vergeten wordt is dat alle plezierboten de  verkeersreglementen voor het betreffend vaargebied aan boord moeten hebben. Dit geldt trouwens ook in Frankrijk.
Die verkeersreglementen kan je kopen in boekvorm. Ze kosten veel geld en zijn vrij omvangrijk. En in de praktijk raadpleeg je ze toch nooit !
Er wordt wel toegelaten om ze in digitale vorm aan boord te hebben. Voor wie ze nog niet heeft: zie bijlage. Zet ze op je PC of tablet, en je bent meteen in orde.
 
 
DOPJESACTIE
t.v.v. het Belgisch Centrum voor Geleidehonden
 
Wij blijven deze actie steunen.
U kan uw dopjes deponeren in het korfje dat aan de PMD container hangt. Wij zorgen voor de aflevering.

 
 
  LIDKAARTEN

Ongeveer een maand na betaling van uw factuur voor 2019 kan u uw lidkaart komen afhalen in het havenkantoor.
Deze kaart en een VVW wimpel hebt u nodig om te kunnen genieten van de voordelen van het Ankerproject en toegangskortingen bij verschillende evenementen.

 
 
Kanaal Plassendale - Nieuwpoort: De beweegbare bruggen en sluizen worden bediend volgens standaard bedieningsregeling A (maandag tot zondag van 00:00 tot 24:00) vanuit de bedieningscentrale te Plassendale.

Tussen 07.00u en 20:00u wordt dagelijks in blok gevaren tussen de Kleine Plassendalebrug en de Rattevallebrug:
         Vertrek aan de Rattevallebrug   richting Plassendale 07:0009:0011:0013:0015:0017:0019:00
         Vertrek aan de Kleine Plassendalebrug   richting Nieuwpoort08:0010:0012:0014:0016:0018:0020:00
Voor 06:00u en na 20:00u wordt dagelijks bediend op afroep. Korte wachttijden zijn mogelijk.    Contact: 059/26 60 62 of via VHF 20
 
 
  VAREN naar DIKSMUIDE

Van 1 november 2020 tot 1 april 2021 mag u GRATIS (excl. elec) 2 nachten per bezoek afmeren in Diksmuide.
De andere maanden, voor een kort bezoek (vóór 16.00 u de haven verlaten) mag je GRATIS aanmeren mits afspraak met de havenmeester
van Diksmuide    0495 79 54 45
 
 
De vier hydraulische scheepsliften op het Oude Centrumkanaal: operationeel voor de pleziervaart in 2019.

van 1 april tot 31 oktober 2019   ma tot vrij            van 09:00 u. tot 12:00 u.  en van 12:30 u. tot 17:30 u.
                                               za en feestdagen   van 09:00 u. tot 12:00 u.  en van 12:30 u. tot 18:30 u.

van 1 november tot 31 maart     ma tot vrij            van 08:00 u. tot 12:00 u.  en van 12:30 u. tot 16:00 u.
                                               za en feestdagen   van 09:00 u. tot 12:00 u.  en van 12:30 u. tot 17:00 u. (op aanvraag 15 dagen op voorhand)
 
 

Waterwegenvignet:


2019 is het laatste jaar dat men werkt met een vignet, vanaf 2020 wordt het vignet vervangen door een digitale vergunning.


 
 
Registratiebrief:

Vanaf 1 september 2019 gelden volgende regels in verband met de registratie:
Om op de Belgische wateren te mogen varen, is een registratie nodig: dit kan zowel een Belgische registratie zijn als een registratie in het buitenland.
In plaats van twee soorten registratie (een vlaggenbrief voor de zee en het immatriculatiedocument voor binnenwateren), is er nog maar één unieke registratiebrief.

Het e-loket voor de aanvraag van de registratiebrief staat online.
Het is de bedoeling om alle aanvragen via het e-loket te verwerken. Papieren dossiers worden dus niet meer aanvaard.

Je vindt het e-loket op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer:  www.mobilit.belgium.be

 
 

Zeepokken op de schroeven
  
Meer en meer krijgen onze boten last van een te snelle aangroei van kokkels (schelpdieren).
De oorzaak zou een combinatie van ongunstige factoren zijn die de groei van die diertjes stimuleert.
Wij hebben gevraagd aan DVW nv, afdeling West-Vlaanderen, het nodige te doen om die aangroei te bestrijden.
Verwacht niet op korte termijn een wonderbare oplossing van het probleem maar er wordt aan gewerkt.
  
Eric Dewilde schreef een artikel dat zeer nuttig kan zijn voor u en uw boot!

 
 
REGISTRATIEKAART PLEZIERVAARTUIGEN - hulp bij inbraak of diefstal

Bij diefstal van vaartuigen of onderdelen worden wij meestal geconfronteerd met onvolledige gegevens van het vaartuig(merk,type,nummer,bijzondere kenmerken,.....)
Deze gegevens zijn van zeer groot belang voor de signalering van de gestolen goederen.  Uit ervaring stellen wij vast dat een volledige en correcte seining, de kans op onderschepping van de gestolen goederen aan een grenspost aanzienlijk vergroot.
Bij aantreffen van de gestolen goederen is een correcte aangifte eveneens van belang voor identificatie van de rechtmatige eigenaar.
De registratiekaart is een uitstekend hulpmiddel om al de gegevens van uw vaartuig te inventariseren.  Elke verandering aan uw vaartuig (nieuwe motor, nieuw toebehoren,..) vergt dan ook een wijziging van de desbetreffende gegevens op uw kaart.
Met deze kaart beschikt u steeds over de recentste gegevens van uw vaartuig.  Het staat u vrij om ook een kopie van de geactualiseerde versie over te maken aan het Vast Invalspunt voor de Pleziervaart (VIPP) spnnvipp@skynet.be.
Indien u voor een diefstal van uw vaartuig of onderdelen aangifte doet bij de Lokale Politie, verwittig dan steeds het VIPP (spnnvipp@skynet.be), met vermelding van het nummer van het proces-verbaal van uw aangifte.  De scheepvaartpolitie zal dan instaan voor de bijkomende verwittiging van de grensposten.

De registratiekaart is niet alleen bestemd voor de BIN-leden en wordt bij voorkeur ter beschikking gesteld van alle leden van de club.
Met vriendelijke groeten.
Peter De Clerck      00 32 477 93 11 03     Commissaris van politie

 
 
Terug naar de inhoud