berichten - VVW Westhoek

Ga naar de inhoud
 
 
 
 
Broodjesservice
 
 
Vanaf zondag kunnen leden die dit wensen hun pistolets, koeken enz… afhalen bij Sandra, de havenmeester.

 
Leden die van deze service wensen gebruik te maken dienen hun bestelling ten laatste op zaterdag voor 16 u 00 door te geven aan Sandra. Bestellingen dienen onmiddellijk betaald te worden aan Sandra.
 
 

Wij vragen respect voor de mensen die uw afval verder moeten verwerken.

Sorteer uw afval !!!

Het is niet toegelaten om in ons containerpark grof vuil te deponeren zoals bijvoorbeeld :
 
 • Ijzer
 • Electrische toestellen
 • Batterijen
 • Buggy’s
 • Kleerkasten
 • Zetels
 • …..

Je kan terecht in ons containerpark enkel voor het deponeren van:

 • Restafval
 • Pmd
 • Papier en karton
 • Glas

Met dank voor uw medewerking, uit respect voor anderen.
Bij twijfel, vraag eerst even advies aan onze havenmeester. Sandra helpt u graag verder.
Wij hebben een extra camera geplaatst. Bij een overtreding krijgt u geen toegang meer tot het afvalpark en sturen wij u de extra rekening van de ophaalfirma.

Verkeerd gesorteerde zaken:
1. fles in pmd
2. glas in pmd
3. glas in rest
4. rest in pmd

 
 
DOPJESACTIE
t.v.v. het Belgisch Centrum voor Geleidehonden
 
Ben je ooit al eens een blindengeleidehond tegengekomen? Deze honden helpen hun baasjes, die blind of slechtziend zijn, om zo goed mogelijk een normaal leven te leiden. Dit doen ze op allerlei manieren: door obstakels te omzeilen op de stoep, een stoeprand of een zebrapad aan te geven of door een zitplaats te zoeken in de bus of op de trein.
 
Een heel takenpakket dus, waarvoor de honden speciaal moeten worden opgeleid. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) doet dat met veel plezier. Maar die opleiding is niet goedkoop.

Daarom bestaat de dopjesactie: plastic dopjes inzamelen is voor het BCG een manier om wat extra geld in te zamelen. zodat ze zo veel mogelijk hondjes kunnen opleiden, en dus zo veel mogelijk personen kunnen helpen.
 
Ook de VWW Westhoek wil zijn steentje bijdragen aan deze actie. Daarom is er in ons containerpark een emmer voorzien om harde dopjes van o.a. frisdrank, zepen, shampoos, deodoranten, tubes van zalven, ….. in te deponeren.

 
 

BBQ: Toegang via het terras van De Ark. GRATIS.
Met uw eigen middelen vrij te gebruiken mits betaling van een waarborg. Afspreken en sleutel afhalen bij de havenmeester.
U kan ook, geheel vrijblijvend, het nodige bestellen bij Johan in De Ark. In beide gevallen mogen de leden het terras gebruiken om te eten.

PETANQUE: Toegang via het terras van De Ark. GRATIS.
Geen ballen? Geen probleem, mits een waarborg, kan je ballen afhalen bij de havenmeester.

SPEELTUIN: Toegang via het terras van De Ark. GRATIS.
Johan en Ending zorgden voor enkele nieuwe leuke speeltuigen!!
Vrij te gebruiken door de kinderen en kleinkinderen van de leden. Let op: ouders zijn ALTIJD verantwoordelijk voor hun kinderen!! Gelieve dan ook altijd toezicht te houden.
 
 
in de pers:
Natuurpunt en jachtclub slaan de handen in elkaar
Boomgaard, struikvegetatie en nestkasten op het clubdomein

 
 
Curieuzeneuzen
En dan nu even diep inademen:
Wij namen, samen met 19 999 anderen, deel aan dit meetproject in Vlaanderen.
De NO²-concentratie in de buurt van Ons Kombuis bedroeg 21.6 microgram per kubieke meter op jaarbasis.
Dit valt onder de categorie: vrij goed.
De gemiddelde waarde voor heel Vlaanderen bedroeg 22.8. De hoogst gemeten waarde was: 75.3 en de laagste 10.9.
Daar we het meetpunt niet hoog genoeg konden plaatsen (normaal op de 1ste verdieping van een woning) en door het feit dat alle (diesel) vrachtwagens, die in de haven komen, op die plaats komen draaien, hebben we op de “slechtste” plaats een meting gedaan.
We kunnen er dan ook vanuit gaan dat de rest van de haven in de categorie 20 mu/m³ valt. Dit is dan de categorie: goed.
En dan nu weer uitademen.
 
 
Wetgeving op de pleziervaart

UITRUSTING
De lijst met aanbevolen en verplichte uitrusting is van toepassing vanaf 1 december 2020.

VERKEERSREGLEMENTEN
Iets wat regelmatig vergeten wordt is dat alle plezierboten de  verkeersreglementen voor het betreffend vaargebied aan boord moeten hebben. Dit geldt trouwens ook in Frankrijk.
Die verkeersreglementen kan je kopen in boekvorm. Ze kosten veel geld en zijn vrij omvangrijk. En in de praktijk raadpleeg je ze toch nooit !
Er wordt wel toegelaten om ze in digitale vorm aan boord te hebben. Voor wie ze nog niet heeft: zie bijlage. Zet ze op je PC of tablet, en je bent meteen in orde.
  

 
 
Kanaal Plassendale - Nieuwpoort: De beweegbare bruggen en sluizen worden bediend volgens standaard bedieningsregeling A (maandag tot zondag van 00:00 tot 24:00) vanuit de bedieningscentrale te Plassendale.

Tussen 07.00u en 20:00u wordt dagelijks in blok gevaren tussen de Kleine Plassendalebrug en de Rattevallebrug:
         Vertrek aan de Rattevallebrug   richting Plassendale 07:0009:0011:0013:0015:0017:0019:00
         Vertrek aan de Kleine Plassendalebrug   richting Nieuwpoort08:0010:0012:0014:0016:0018:0020:00
Voor 06:00u en na 20:00u wordt dagelijks bediend op afroep. Korte wachttijden zijn mogelijk.    Contact: 059/26 60 62 of via VHF 20
 
 
  VAREN naar DIKSMUIDE

Van 1 november 2023 tot 1 april 2024 mag u GRATIS (excl. elec) 2 nachten per bezoek afmeren in Diksmuide.
De andere maanden, voor een kort bezoek (vóór 16.00 u de haven verlaten) mag je GRATIS aanmeren mits afspraak met de havenmeester
van Diksmuide    0495 79 54 45
 
 
De vier hydraulische scheepsliften op het Oude Centrumkanaal: operationeel voor de pleziervaart in 2023.

van 1 april tot 31 oktober           ma tot vrij            van 09:00 u. tot 12:00 u.  en van 12:30 u. tot 17:30 u.
                                               za en feestdagen   van 09:00 u. tot 12:00 u.  en van 12:30 u. tot 18:30 u.

van 1 november tot 31 maart     ma tot vrij            van 08:00 u. tot 12:00 u.  en van 12:30 u. tot 16:00 u.
                                               za en feestdagen   van 09:00 u. tot 12:00 u.  en van 12:30 u. tot 17:00 u. (op aanvraag 15 dagen op voorhand)
 
 
Waterwegenvergunning:

Het waterwegenvignet verdwijnt en wordt vanaf 1 april 2020 vervangen door een nieuwe, digitale ‘waterwegenvergunning’. De Vlaamse Waterweg nv koos hiervoor om tegemoet te komen aan de vraag van pleziervaarders en watersporters naar een flexibeler systeem, waarbij de waterweggebruiker niet moet kiezen tussen vignetten van verschillende periodes (en dus vaak voor meer dagen moet betalen dan hij zich werkelijk bevindt op het netwerk van De Vlaamse Waterweg nv). Een waterwegenvergunning zal aangevraagd kunnen worden voor een dag, enkele dagen of maanden, of voor een jaar. Je kiest dus zelf wat de startdag van je waterwegenvergunning is en hoelang deze geldig is. Deze flexibiliteit is niet alleen een groot voordeel voor de trailerbare boten, dit biedt ook een grotere vrijheid aan de (buitenlandse) bezoekers bij het plannen van hun vaarvakantie op de Vlaamse waterwegen.
De nieuwe waterwegenvergunning wordt een digitale vergunning. De Vlaamse Waterweg nv streeft immers naar ‘papierloos varen’. Dit is niet enkel goed voor het milieu; het is ook efficiënter en beter voor de vaartuigen (geen stickers meer!).  
Om het varen te promoten, werd er voor gekozen om een geldige waterwegenvergunning te verplichten ongeacht of het vaartuig aangemeerd ligt (bijv. in een jachthaven of op een ligplaats langs de waterweg) of vaart.

  

  

 
 
Registratiebrief:

Vanaf 1 september 2019 gelden volgende regels in verband met de registratie:
Om op de Belgische wateren te mogen varen, is een registratie nodig: dit kan zowel een Belgische registratie zijn als een registratie in het buitenland.
In plaats van twee soorten registratie (een vlaggenbrief voor de zee en het immatriculatiedocument voor binnenwateren), is er nog maar één unieke registratiebrief.

Het e-loket voor de aanvraag van de registratiebrief staat online.
Het is de bedoeling om alle aanvragen via het e-loket te verwerken. Papieren dossiers worden dus niet meer aanvaard.
Je vindt het e-loket op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer:  www.mobilit.belgium.be 
 
REGISTRATIEKAART PLEZIERVAARTUIGEN - hulp bij inbraak of diefstal

Bij diefstal van vaartuigen of onderdelen worden wij meestal geconfronteerd met onvolledige gegevens van het vaartuig(merk,type,nummer,bijzondere kenmerken,.....)
Deze gegevens zijn van zeer groot belang voor de signalering van de gestolen goederen.  Uit ervaring stellen wij vast dat een volledige en correcte seining, de kans op onderschepping van de gestolen goederen aan een grenspost aanzienlijk vergroot.
Bij aantreffen van de gestolen goederen is een correcte aangifte eveneens van belang voor identificatie van de rechtmatige eigenaar.
De registratiekaart is een uitstekend hulpmiddel om al de gegevens van uw vaartuig te inventariseren.  Elke verandering aan uw vaartuig (nieuwe motor, nieuw toebehoren,..) vergt dan ook een wijziging van de desbetreffende gegevens op uw kaart.
Met deze kaart beschikt u steeds over de recentste gegevens van uw vaartuig.  Het staat u vrij om ook een kopie van de geactualiseerde versie over te maken aan het Vast Invalspunt voor de Pleziervaart (VIPP) spnnvipp@skynet.be.
Indien u voor een diefstal van uw vaartuig of onderdelen aangifte doet bij de Lokale Politie, verwittig dan steeds het VIPP (spnnvipp@skynet.be), met vermelding van het nummer van het proces-verbaal van uw aangifte.  De scheepvaartpolitie zal dan instaan voor de bijkomende verwittiging van de grensposten.

De registratiekaart is niet alleen bestemd voor de BIN-leden en wordt bij voorkeur ter beschikking gesteld van alle leden van de club.
Met vriendelijke groeten.
Peter De Clerck      00 32 477 93 11 03     Commissaris van politie

UITNODIGING OM LID TE WORDEN VAN HET BIN
 
 
Terug naar de inhoud